Gestaltterapi

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon. (ref: http://ngfo.no/gestalt-terapi/)

Behandlingsformen har en tilnærming som er helhetlig (inkluderer kropp, følelser og tanker), som har et her-og-nå fokus og som fokuserer på den enkeltes erfaring i øyeblikket. 

Gestaltterapi vektlegger terapeut-klient-forholdet, miljømessige og sosiale sammenhenger i menneskers liv og de selvregulerende tilpasninger mennesker gjør som et resultat av deres samlede livssituasjon. 

Gestaltterapi er relatert til eksistensiell terapi i sin vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine handlinger

Maxima Helse AS

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem!