Opplever du stress og uro i kropp og sinn?

MINDFULNESSKURS 6 GANGER, starter 28. august på Maxima i Bø

- Opplever du stress og uro i kropp og sinn?

- Føler du deg ufokusert og lite tilstede i hverdagen og livet?

- Bruker du mye tid på å gruble, grue deg eller bekymre deg?

- Ønsker du å kjenne mer ro og stødighet i deg selv?

Gjennom mindfulness roer vi ned tempoet. Vi øver oss på å være oppmerksomme på det som skjer i øyeblikket, og på å møte det med en vennlig og aksepterende holdning. Vi trener oss i å bli mer klar over og romme det som skjer i sinnet og kroppen, uten å reagere på det med en gang ut fra gamle automatiske mønstre. Det kan åpne for å arbeide med endringer vi trenger, som å håndtere tanke- og handlingsmønstre på måter som er mer hjelpsomme for oss. Gjennom nysgjerrig og ikke-dømmende oppmerksomhet til kroppen, pusten og sansene styrker vi nærværet med oss selv og omgivelsene våre, og kontakten med våre iboende ressurser. 

Mindfulnesstrening kan hjelpe til med å 

- øke selvinnsikt og bevissthet om deg selv

- styrke tilstedeværelsen i deg selv 

- øke evnen til aksept og vennlighet, og til å ikke dømme deg selv 

- roe innstillingen din til tankene dine slik at du ikke blir så revet med av stress og bekymringer 

- gi en dypere indre ro og stabilitet

Kurset vil bestå av teori, øvelser, samtale og refleksjon, og vi veksler mellom individuelt arbeid, smågrupper og plenum. Du vil lære grunnleggende mindfulnessteknikker som kroppskanning, sittende meditasjon, mindful bevegelse og pusteøvelser. Det legges opp til hjemmearbeid mellom kursdagene for økt utbytte av kurset og treningen. Hver kursdag har et eget tema med tilhørende øvelser. 

Kurset er mitt sertifiseringskurs som mindfulnessinstruktør og henvender seg til alle som ønsker å utforske mindfulness som verktøy i eget liv. Du behøver ingen forkunnskaper, kun åpenhet og interesse. 

Praktisk info

- Når: 6 onsdager kl 18.30-21. Oppstart 28. august

- Sted: Maxima Helse, 2. etasje

- Pris 2200,-

- Påmelding til frideng@online.no senest innen 6. august

- Alle påmeldte vil bli kontaktet for en samtale i forkant. For å utveksle informasjon og bli litt kjent. 

Maxima Helse AS

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem!